Płyta

Anna Gutowska zrealizowała nagranie płyty kompaktowej z dwoma koncertami H. Wieniawskiego z Filharmonikami Poznańskimi pod dyrekcją Jakuba Chrenowicza. Płyta została nagrana w Auli im A.Mickiewicza w Poznaniu dzięki otrzymanemu Stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ,,Młoda Polska,, oraz uprzejmości wielu osób, którzy przyczynili się do powstania tego artystycznego przedsięwzięcia i zarazem marzenia o nagraniu dwóch koncertów H. Wieniawskiego.

I koncert

part 1

part 2


part 3

II koncert

part 1


part 2

part 3

Zdjęcia do wykorzystania w celach promocyjnych